Polityka
Prywatności

www.infopole.pl

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-748), przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako Administrator lub „SYNGENTA”.
 2. Możesz skontaktować się z nami, w tym z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych osobowych:
  1. Listownie lub osobiście pod adresem: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
  2. Dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (22) 326 06 01 oraz fax: +48 (22) 326 06 99
  3. Pisząc e-mailem na adres: dataprivacy.pl@syngenta.com.

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem infopole.pl.
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, możesz znaleźć informacje o dodatkowych prawach.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7

Anonimowość

Masz możliwości korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

§ 8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.infopole.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

§ 9

Kontakt z nami

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie,
  3. Agencjom marketingowym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz redakcję Serwisu,
  4. Ekspertom udzielającym odpowiedzi na Twoje pytania.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§ 10

Rejestracja konta i świadczenie usług w Serwisie dla zarejestrowanych użytkowników

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o założenie konta i świadczenie usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem,
  2. Marketingowym, polegającym na dostosowaniu zawartości Serwisu do Twoich preferencji, jak również w celu prezentowania odpowiednio dostosowanych reklam.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawrzeć umowy założenie konta i świadczenie usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Prowadzenie naszego marketingu.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
  3. Agencjom marketingowym zajmującym się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych.
  4. Podmiotom dostarczającym materiały marketingowe.
  5. Agencjom call-center,
  6. Innym Użytkownikom Serwisu.
  Jeżeli wyrazisz zgodę, przekażemy Twoje dane również Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, podmiotom zajmującym się hostingiem danych dla niej, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów przez nią wykorzystywanych oraz podmiotom prowadzącym rozliczenia księgowo-podatkowe dla Syngenta Crop Protection AG.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta i świadczenie usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem, oraz przez czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
  Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnianie danych osobowych do Syngenta Crop Protection AG, wówczas przekażemy dane do Szwajcarii, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

§ 11

Świadczenie usługi Monitoring pola

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną w ramach usługi Monitoring pola,
  2. Marketingowym, polegającym na dostosowaniu zawartości Serwisu do Twoich preferencji, jak również w celu prezentowania odpowiednio dostosowanych reklam.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usługi Infopole.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Prowadzenie marketingu dotyczącego nas i naszych usług.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. trwania umowy o świadczenie usługi Monitoring pola, jak również przez czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
  Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnianie danych osobowych do Syngenta Crop Protection AG, wówczas przekażemy dane do Szwajcarii, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

§ 12

Newsletter, informacje handlowe

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Marketingowym, polegającym na kierowaniu do Ciebie komunikatów marketingowych z wykorzystaniem e-maila oraz telefonu, jak również polegającym na analizowaniu, czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak otrzymywać od nas newslettera, jak również nie będziesz mógł od nas otrzymywać komunikatów głosowych o treści handlowej.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
  3. Agencjom marketingowym zajmującym się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych.
  4. Podmiotom dostarczającym materiały marketingowe.
  5. Agencjom call-center.
 6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na kierowanie komunikatów marketingowych lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Wycofanie przez Ciebie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej wycofaniem.
 7. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
  Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnianie danych osobowych do Syngenta Crop Protection AG, wówczas przekażemy dane do Szwajcarii, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

Część III – informacje o plikach cookies

§ 13

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich preferencji, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją produktu, który jest związany z treścią oglądanymi przez Ciebie w Serwisie,
  2. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Serwisu.

§ 14

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

§ 15

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 16

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

§ 17

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
  • Google Analytics i Maps, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
  • Facebook login, dostarczanych przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025)
  • Hostingu, dostarczanych przez HITME.pl - MAREK BAJERSKI ((ul. F. Mamuszki 17A; 80-178 Gdańsk)
  • Hitmapa, dostarczanych przez Hotjar Ltd, Level 2 (St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe)
  • Pogoda, dostarczanych przez Openweather Ltd (4 Queens Road, Wimbledon, London, SW19 8YB, United Kingdom)
  • Notowania giełdowe, dostarczanych przez Igrit.pl (ul. Pocztowa 9, 62 – 200 Gniezno)
  Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie oraz wyświetlać spersoanlizowane informacje. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Serwisu.
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Szukaj w Infopole

Obejrzyj film

i zobacz co zyskujesz dołączając do Infopole

Zobacz, co daje Infopole